PARKMANAGEMENT PROJECTEN

Let’s get down to business

Een parkmanager is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de beveiliging van een bedrijventerrein en is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, bedrijven en overheden.

Als parkmanager vormt Klantentaal de verbindende factor tussen bestuur, bedrijven en externe partijen voor het beheren van het business park en het realiseren van projecten.

Onze aanpak bestaat uit 3 principes:

inventariseren organiseren en coördineren.

Zo helpen we bij het in kaart brengen van benodigde acties en prioriteiten met betrekking tot het bedrijventerrein.

We zorgen voor inspraak van de betrokkenen en een duidelijke communicatie naar alle partijen. En we overzien de tijdige en correcte uitvoering van de actielijst.

Betrokken en bereikbaar

De betrokkenheid van Klantentaal als parkmanagementbeheerder is heel groot: wij werken vanuit een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en weten hoe belangrijk aandacht is, voor alle partijen. We beschouwen de leden van de bedrijvenvereniging als klanten en klanten zijn essentieel voor elke organisatie. Het is dus zaak goed naar ze te luisteren, te informeren en open en direct met ze te communiceren. En dat resulteert weer in een grotere betrokkenheid van bedrijven bij de vereniging!

Wie stilstaat komt nooit vooruit

In de afgelopen jaren heeft Klantentaal bewezen een betrouwbare en efficiënte partner te zijn voor bedrijvenverenigingen en business parken. Zo realiseerden we voor Logistic Center Hazeldonk-Meer in Breda en Hoogstraten succesvolle projecten op het gebied van duurzame (zonne-)energie, collectieve beveiliging, groen en grijs onderhoud, promotie, camerabewaking en zwerfafval waaronder het project Miss Cleany. En dat aan weerszijden van de Nederlands-Belgische grens! Dit resulteerde in een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers en een afname van leegloop en verpaupering in het gebied.

BIZ: Bedrijven InvesteringsZone

Een BIZ is een gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Door het instellen van een BIZ komen collectieve investeringen makkelijker van de grond, worden de lasten evenwichtiger verdeeld en wordt een positieve bijdrage geleverd aan het lokale ondernemersklimaat.

Alle eigenaren van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. 

Klantentaal heeft ervaring met de BIZ-procedure en weet hoe het plan van aanpak hiervoor opgesteld en uitgevoerd moet worden.

Een BIZ-procedure wordt in samenwerking met de bedrijvenvereniging en gemeente opgestart.

Vervolgens wordt steeds voor 5 jaar een BIZ-plan opgesteld voor en door ondernemers, met goedkeuring van de gemeente.

PROJECTEN

Wijkplan Hazeldonk

Klantentaal vormt voor bedrijvenverenigingen/-terreinen en business parken de verbindende schakel tussen bestuur, bedrijven en externe partijen zoals gemeentes en ander overheidsinstanties. Door de juiste ondersteuning te bieden op administratief, secretarieel en organisatorisch vlak zorgen we ervoor dat het bestuur zich volledig kan richten op datgene waarvoor het is aangesteld: besturen.
Toolkit FactshKeepitClean_v18 (gesleept).pdf

Miss CLeany : Ketenbeheer, water en afval

LIFT(Litter Free Transport Zone) betreft de aanpak van het zwerfvuil door het plaatsen van afvalcontainers op een uniforme wijze op het gehele terrein, het positief beïnvloeden van de vrachtwagenchauffeur en het goed beheren door de ATEA-groep.

Cleany voert de communicatiecampagne is herkenbaar als Keep it Clean. Vrachtwagenchauffeurs en andere bezoekers krijgen performante informatie over de oproep van Cleany en over het gescheiden aanbieden van afval.

Deze aanpak van het zwerfafval is een uniek grensoverschrijdend project en één van de speerpunten uit het wijkplan Hazeldonk-Meer. Resultaat: aangepaste afvalbakken, duidelijke communicatie, 80% minder zwerfafval. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het thema waar elk bedrijventerrein nu en in de toekomst mee te maken gaat krijgen. De regel- en wetgeving laten zien dat alle bedrijven en bedrijventerreinen kenbaar moeten maken dat zij investeren in duurzame ontwikkeling. 

Windmolens, zonne-energie en waterstof zijn projecten die voor elk bedrijventerrein interessant zijn. Klantentaal is betrokken bij projecten die gaan over duurzaamheid van het bedrijventerrein.  

image7

Groenonderhoud

Groenonderhoud is een belangrijk onderdeel voor het imago van het bedrijventerrein.  Bij groenprojecten spelen de omgeving, soort bedrijven en bezoekers een grote rol. Is het terrein consumentgericht, industrieel en/of groot zakelijk of Midden en klein bedrijf. Veel of weinig verkeerscirculatie, veel of weinig fiets – wandel verkeer, behoefte gevestigde bedrijven etc. 

Door een gedegen parkmanagement-onderzoek krijgen wij antwoorden op de bovenstaande vragen. Met de uitslag van het onderzoek kunnen wij in samenwerking met de desbetreffende gemeente kijken naar een plan van aanpak dat op korte en op lange termijn gevisualiseerd kan worden. 

Resultaat: het parkmanagement kan in “eigen beheer” het groenonderhoud optimaliseren met het door de gemeente gestelde budget. Van beeldkwaliteit niveau C naar beeldkwaliteit niveau A. 

Veiligheid

Veiligheid is nummer 1 op een bedrijventerrein. Als bedrijven zich willen vestigen kijken zij naar de veiligheidsmaatregelen op het openbare terrein. 

Ons  parkmanagement is bij diverse locale -regionale en grensoverschrijdende projecten betrokken als het gaat om camerabeveiliging, ondermijning, cybercrime. Daarbij werken wij samen met de meldkamer, politie en gemeente. 

Door ons persoonlijke contact met elke ondernemer op het bedrijventerrein weten wij als geen ander wat er speeld.  Pilot-projecten als “Strong Logistics” is i.s.m. Taskforce-Riec en gemeente Breda tot stand gekomen. Resultaat: ondernemers, werknemers en chauffeurs zijn beter geïnformeerd en betrokken bij het project. 

Bereikbaarheid /mobiliteit

Vrachtwagenchauffeurs en andere bezoekers krijgen performante informatie over de oproep van Cleany en over het gescheiden aanbieden van afval. Deze aanpak van het zwerfafval is een uniek grensoverschrijdend project en één van de speerpunten uit het wijkplan Hazeldonk-Meer. Resultaat: aangepaste afvalbakken, duidelijke communicatie, 80% minder zwerfafval. 

BIZ Hazeldonk en BID Transportzone Meer project

Voor Hazeldonk hebben wij in 2019 het gehele BIZ project geïnventariseerd, gecoördineerd en georganiseerd. Dit in samenwerking met de gemeente Breda. 

Tijdens het gehele traject was communicatie aan de bedrijven, LCHM bestuur en overheid de rode draad om de draagvlakmeting positief te kunnen afronden. Resultaat: december 2019 was de BIZ een feit. 

Ondernemers gaven aan achter het Plan van Aanpak te staan zodat “freeriders” verleden tijd is.

Regionale parkeertafel

Parkeren voor vrachtvervoer is en blijft regionaal een probleem. Elke gemeente en bedrijventerrein heeft hiermee te maken. Oplossing: realiseren van handhaving en betaalde parking. Bij zowel BIM Moerdijk als bij LCHM is Klantentaal als parkmanager nauw betrokken bij dit belangrijke item. 

Interesse?

Neem contact met ons op