Aanpak

AANPAK
Klantentaal staat voor : gevoel, beleving, wensen, actie, reactie !
Klantentaal ondersteunt je bij het verbeteren van de relatie met je klanten.             Dit doen wij op drie verschillende manieren:

  • het in beeld brengen van de (pr)activiteiten en contactmomenten met je bestaande klanten,
  • het organiseren van activiteiten voor je huidige klanten met als doel nieuwe klanten te werven,
  • het opzetten van een intern & extern klanten netwerk.
Met andere woorden: Wij gaan samen aan de slag met het plan van aanpak bestaande uit:
Inventariseren GEVOEL te krijgen met jouw bedrijf. Het wie, wat, waar, wanneer en waarom verhaal.
Organiseren BELEVING & WENSEN, verwerkt in het voorstel van Klantentaal.
Coördineren ACTIE-REACTIE, dat is waar het zowel intern als extern om draait.